Dette er min lille legeplads!

Marinehjemmeværnet - den er militær

Militær rang: Konstabel (OR-1)

MHV rang: Menig (OR-1) / IT-SPEC2 / Webmaster


Våbenarter uddannet på: GV M/95, LMG M/62


Uddannelser (udsnit): Grundlæggende Instruktør, Maritim Almen Befalngsmand (op til OS), Faldskærm (Holland).


En lille drøm om at være soldat har altid været der; men jeg nåede faktisk aldrig min værnepligt. Dog har jeg flere gange været inde for at snuse til Hjemmeværnet, i første omgang MOTINF der dengang lå på Christianshavn, og i maj 2018 blev jeg så optaget i Marinehjemmeværnsflotille 369 på Holmen i København, hvor jeg hurtigt fik gennemgået min uddannelse som dæksgast, og senere har uddannet som IT-Specialist samt påbegyndt uddannelse som navigatør.


De daglige opgaver i Marinehjemmeværnet består som oftest i stabsarbejde som flotillens IT-specialist og webmaster; det betyder en del support af både flotillens IT-udstyr samt at hjælpe vores folk med at benytte f.eks. hjv.dk og afhjælpe eventuelle fejl.

Derudover hjælper jeg af og til ved patruljesejladser som også giver mulighed for vedligeholdelse af færdigheder til søs, investigeringer, havmiljøopgaver, samt assistance til sejlere, Toldstyrelsen og Politiet og Search And Rescue (SAR) operationer i samarbejde med det øvrige Forsvar.


I marts 2020 blev jeg indkaldt til at hjælpe ved det nationale Corona Beredskab, hvor jeg er ansat af Forsvaret i HRN, udstationeret til HJV i en opgave for Rigspolitiet, hvor jeg er med til at holde styr på retningslinjerne under COVID-19 pandemien inden for landets grænser.
I den forbindelse modtog jeg også European Paratrooper Association's War on Virus medajle i sommeren 2021 for tjeneste under COVID-19 Pandemien i frontlinjen eller ved assistance for frontpersonale. Medaljen er ikke bæringsberettiget i Danmark.

Som så mange andre soldater går jeg gerne nogle lange ture, gerne i naturen. I den forbindelse deltager jeg også i marcher, bl.a. med henblik på at kunne gennemføre De Vierdaages i Nijmegen i Nederlandene.
Ved disse marcher, både fysiske og i 2020-2021 ofte virtuelle, har jeg modtaget medaljer for gennemførsel. Af disse kan nævnes Gardermarch, Søgårdsmarchen, Czech Military March.